Krijg ik een strafblad?

Krijg ik een strafblad? Deze vraag horen wij steeds vaker. Allereerst even een misverstand uit de weg helpen: een strafblad bestaat eigenlijk niet meer. Tegenwoordig heeft iedereen een lijst met “Justitiële Documentatie”, ookwel doc genoemd. Hierop staan alle overtredingen en misdrijven die iemand in zijn leven heeft gepleegd. Alleen strafbeschikkingen (boetes) van onder de € 100 worden niet in de lijst opgenomen. Deze lijst is alleen toegankelijk voor  jouzelf, de rechterlijke macht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en advocaten. Niemand anders mag jouw documentatie inzien, dus ook niet een werkgever. Wel heb je voor sommige beroepen een “verklaring omtrent gedrag” nodig. Je werkgever kan bij een sollicitatie van jou verlangen om zo’n verklaring (VOG) aan te vragen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of je die verklaring krijgt.

Het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag

Wat is een VOG en hoe krijg ik die?
Voor bepaalde beroepen is het vereist dat je een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen. Jouw toekomstige werkgever vertelt je of dat nodig is. Je moet de VOG zelf aanvragen. Op deze website staat hoe je een VOG kan aanvragen. Door het aanvragen van een VOG, vraag je het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een oordeel te geven of jij een bepaalde baan mag hebben. Dit werkt zo:

  • op jouw aanvraagformulier staat wat voor werk je wilt gaan doen
  • het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft toegang tot jouw Justitiele Documentatie
  • Ze vergelijken jouw Justitiele Documentatie met het werk dat je wilt gaan doen
  • Als je goedgekeurd bent, dan krijg je de VOG, en kan je met je baan beginnnen
  • Als je afgekeurd bent, dan krijg je geen VOG, en mag je niet aan het werk.
    • je kan wel bezwaar maken tegen de afkeuring. Hiervoor heb je recht op een advocaat. Neem contact met ons op indien je geen VOG hebt gekregen.

Wanneer krijg ik wel of geen VOG?
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaalt van geval tot geval of er wel of niet een VOG wordt afgegeven. Is iemand bijvoorbeeld veroordeeld voor seks met een minderjarige, dan zal hij/zij waarschijnlijk geen VOG krijgen om bij een peuterspeelzaal te werken. Iemand die is veroordeeld voor rijden onder invloed mag misschien geen taxichauffeur worden, maar kan juist wel weer bij een peuterspeelzaal aan de slag. Om duidelijk te maken wie wel of niet een VOG krijgt, zijn er screeningsprofielen gemaakt. Moet je bijvoorbeeld voor je werk omgaan met veel geld, dan mag je niet veroordeeld zijn voor ernstige vermogensdelicten. Op deze website vind je meer informatie over de kans of je wel of niet een VOG krijgt.

Ik ben veroordeeld, krijg ik nu nooit meer een baan?
Voor de beoordeling van je aanvraag van een VOG mag het Ministerie van Justitie maar een aantal jaar ‘terugkijken’. Dit heet een terugkijktermijn. Is de terugkijktermijn bijvoorbeeld 5 jaar, dan worden alle veroordelingen die langer dan 5 jaar geleden zijn niet meer meegenomen in de beslissing. Zo kan je ook na een veroordeling voor een ernstig delict nog een baan krijgen. Hoe lang deze terugkijktermijn is hangt af van het doel van de aanvraag. Hieronder treft je een aantal terugkijktermijnen:

Vrachtwagenchauffeur: 5 jaar
Taxichauffeur: 5 jaar
Beveiliger vliegveld: 5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging: 8 jaar
tolk/vertaler:8 jaar
functie bij de politie: 8 jaar
politieke functie: 8 jaar
werken bij een kerncentrale: 8 jaar
advocaat: 8 jaar
bestuurder van een instelling: 8 jaar

Verklaring van Geen Bezwaar of veiligheidsonderzoek
Voor sommige bijzondere beroepen geldt een andere regeling. Wil je bijvoorbeeld bij de Marechaussee of  de AIVD werken of rechter worden, dan heb je niet alleen een VOG nodig, maar krijg je ook aanvullende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan veel verder en kennen geen terugkijktermijn.


Het inzien van je eigen Justitiële documentatie
Je hebt altijd het recht om zelf je Justitiële Documentatie in te zien. Je kan hiervoor een afspraak maken voor inzage. Je krijgt nooit een kopie thuisgestuurd, je mag het alleen inzien. Je mag ook niemand meenemen. Dat klinkt vreemd, want het is immers jouw documentatie. De reden hiervoor is heel simpel: de wetgever wil jou beschermen. Als je een afschrift zou kunnen krijgen, dan zouden werkgevers kunnen vragen om zo’n afschrift aan hun te geven. Dat zou een grote inbreuk maken op jouw privacy. Daarom mag je geen kopie of foto’s maken. Je mag het wel overschrijven, want dan kan je immers zelf bepalen om bepaalde onderdelen weg te laten.

Wil je jouw Justitiele Documentatie inzien? Klik dan hier om een afspraak te maken.