Hoogte van de straf

Of, en wat de hoogte van de straf is die u kunt krijgen, hangt sterk af van het soort delict dat is gepleegd, of u het alleen heeft gedaan en hoeveel schade er is aangericht. In het Wetboek van Strafrecht staat wat de maximumstraf is die een rechter voor een bepaald delict kan opleggen. De maximumstraf wordt echter vrijwel nooit opgelegd. Rechters zijn in principe vrij om te bepalen wat voor straf ze opleggen. De strafrechters in Nederland hebben voor veelvoorkomende delicten richtlijnen opgesteld. Deze zijn hieronder te vinden. LET OP! het gaat hier om richtlijnen, er kan altijd van worden afgeweken. Wilt u meer weten over de mogelijke straf die u kan krijgen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Skimmen

Indien u wordt verdacht van Skimmen (geld opnemen met een valse bankpas), dan gelden de volgende richtlijnen voor de hoogte van de straf:

 • geld opnemen met een valse bankpas met geskimde gegevens: 3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
 • Het voorhanden hebben van skimapparatuur: 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • het plaatsen van skimapparatuur: 1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Deze straf kan worden verhoogd of verlaagd op grond van de volgende factoren:

 • hoe lang en hoe vaak het delict is gepleegd
 • op hoeveel locaties het delict is gepleegd (is de apparatuur op 1 of veel meer pinautomaten toegepast)
 • het aantal gedupeerden
 • de grootte van de schade die is aangericht
 • of het delict samen met anderen is gepleegd
 • hoe professioneel de daders zijn
 • of de verdachte al vaker is veroordeeld voor eenzelfde soort delict

 

Kinderporno

In Nederland wordt er strengt gestraft voor handelingen rondom kinderporno. De straffen verschillen wel erg veel. Toch zijn er richtlijnen voor opgesteld:

 • bezitten of toegang verschaffen tot kinderporno: 240 uur taakstraf én 6 maanden gevangenisstraf (waarvan een klein deel voorwaardelijk)
 • het verspreiden, delen, tentoonstellen, invoeren of uitvoeren van kinderporno: 1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • het maken van kinderporno: 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • veelvuldig bezit van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf
 • veelvuldig verspreiden, tentoonstellen, in- of uitvoeren van kinderporno:  2 jaar gevangenisstraf
 • veelvuldig maken van kinderporno: 4 jaar gevangenisstraf

De eventuele straf kan worden verhoogd of verlaagd op grond van de volgende factoren:

 • het aantal afbeeldingen (fysiek en/of digitaal)
 • de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
 • de leeftijd van de slachtoffer(s)
 • of het gaat om (stief)kinderen of pleegkinderen, of iemand waarvoor de verachte zorgde
 • of de slachtoffers bewusteloos of onmachtig waren
 • of er ook geweld is gepleegd
 • de aard van de afbeelding(en) (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
 • type afbeelding (bijv. echt of virtuele productie)
 • professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde, winstbejag)
 • of de verdachte al vaker is veroordeeld voor eenzelfde soort delict
 • of het delict samen met anderen is gepleegd
 • het gevaar op herhaling
 • de bereidheid tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in problematiek gedrag

 

Belediging via het internet

De richtlijn voor een strafbare belediging is  een geldboete van € 150.

Het soort straf en de grootte daarvan hangt in grote mate af van:

 • wat er is gezegd
 • wat de verhouding is tussen de verdachte en het slachtoffer
 • in welke context de belediging is gedaan
 • hoeveel mensen er zijn beledigd
 • of het slachtoffer een publieke functie heeft
 • of het delict samen met anderen is gepleegd
 • of de verdachte al vaker voor belediging is veroordeeld

 

Fraude via internet

Met fraude worden slachtoffers benadeeld. Wat de hoogte van de straf is, hangt af van de mate waarin personen zijn benadeeld. De richtlijnen voor straffen voor fraude zijn als volgt:

 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 10.000: 1 week tot 2 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf óf een taakstraf
 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 70.000: 2 tot 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 125.000: 5 tot 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 250.000: 9 tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 500.000: 12 tot 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
 • slachtoffers zijn benadeeld tot € 1.000.000: 18 – 24 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Let op: fraude gaat vaak gepaard met andere delicten. Als dat het geval is, kan de straf aanzienlijk hoger zijn. De hoogte van de straf kan worden verhoogd of verlaagd op grond van de volgende factoren:

 • de duur van de gedraging
 • de mate waarin de verdachte door de overtreding voordeel heeft verkregen
 • de verdachte heeft de gedraging uit eigen beweging beëindigd
 • de mate waarin het ontstane nadeel ongedaan is gemaakt
 • de rol van de verdachte ten opzichte van eventuele mededaders
 • of de verdachte een persoon of bedrijf is
 • de mate waarin de verdachte medewerking heeft verleend aan het onderzoek
 • de mate waarin de gedraging heeft geleid tot marktverstoring
 • de mate waarin door de gedraging het vertrouwen in de markt is geschaad
 • de financiële draagkracht van de verdachte
 • recidive(gevaar)
 • de duur van de strafprocedure
 • type slachtoffer (professional, leek, overheidsinstantie) en de rol van het slachtoffer bij de gedraging
 • of het delict samen met anderen is gepleegd
 • of de verdachte al vaker voor belediging is veroordeeld