Overig

Niet alle misdrijven die met computers worden gepleegd zijn typische cybercrime delicten. Het aanzetten tot terrorisme kan bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk, maar ook via internet. Hetzelfde geldt voor laster, smaad, haatzaaien, stalking, pesten, etc. Toch kan het voor uw zaak veel uitmaken of uw advocaat verstand heeft van cybercrime. Immers zal het grootste deel van het bewijs uit technische hulpmiddelen worden verkregen.