Grooming (online kinderlokken)

Grooming (ookwel: online kinderlokken) is het via internet benaderen van minderjarigen met het doel om (webcam)seks te hebben. Grooming wordt ook wel eens ‘online kinderlokken’ genoemd. Meestal heeft de verdachte voor een langere tijd contact met de minderjarige voordat de strafbare grens is bereikt. Grooming is een ernstig delict waar maximaal 12 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Strafbaarheid van grooming

Grooming is alleen onder een aantal voorwaarden strafbaar:

  • De dader moet zelf meerderjarig zijn
  • De dader moet redelijkerwijs kunnen weten (of vermoeden) dat het slachtoffer minderjarig is (jonger dan 16 jaar).
  • Het gesprek tussen de verdachte en de minderjarige is alleen strafbaar als de verdachte:
    • Voorstelt om de minderjarige te ontmoeten om vervolgens ontuchtige handelingen te plegen, of
    • Probeert om foto’s of video’s met seksuele handelingen van de minderjarige te verkrijgen.


DiscussiepuntenGrooming
Het is niet altijd even duidelijk wanneer de strafbare grens van Grooming is bereikt. Zo staat nergens wat nu precies een ontuchtige of seksuele handeling is. Ook is het niet altijd duidelijk wanneer de verdachte redelijkerwijs moet weten dat de minderjarige jonger is dan 16 jaar, en wanneer is er sprake van het voorstellen van een ontmoeting om seksuele handelingen te verrichten. Ook het leeftijdsverschil kan een rol spelen in de strafbaarheid van de verdachte. Zo zal een 16 jarige niet snel vervolgd worden voor Grooming van een 15 jarige.

 

De meerderjarige lokpuber
Een ander punt van discussie is de ‘meerderjarige lokpuber’. Deze lokpubers zijn agenten die zich voordoen als minderjarige om daarmee te groomers te pakken te krijgen. Er bestaat onder juristen veel discussie of deze praktijk is toegestaan (worden de kinderlokkers nu niet zelf uitgelokt?) en of ze de verdachte wel kunnen vervolgen (immers gaat het feitelijk niet om een minderjarige maar om een meerderjarige agent).

Gespecialiseerde advocaat
Als je wordt verdacht van grooming is het belangrijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die precies weet waar de grenzen van strafbaarheid liggen en die weet wat de recherche wel en niet mag doen. Onze advocaten hebben veel kennis van dit onderwerp en kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.