Bedreiging via het internet

Het internet staat vol met uitingen van mensen. Niet zelden nemen personen aanstoot aan hetgeen op het internet wordt gezegd of geschreven. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld beledigd of bedreigd voelen. Ze kan dan aangifte doen van (bijvoorbeeld) bedreiging via het internet.

De strafbaarheid van een belediging of bedreiging via het internet.

Het beledigen of bedreigen van anderen is strafbaar, maar daar staat tegenover dat iedereen in Nederland vrijheid van meningsuiting heeft.

Het is voor een rechter vaak moeilijk om te beoordelen wanneer de grens van vrijheid van meningsuiting is gepasseerd en de uiting (dus) strafbaar wordt. Veel mensen denken dat dit wordt beoordeeld door wat de persoon heeft bedoeld. Dat is vaak onjuist. Meestal is van belang wat de ontvanger van de uiting redelijkerwijs mocht voelen. Zo is een bedreiging al strafbaar als bij het slachtoffer redelijkerwijs de vrees kon ontstaan dat hij/zij zwaar lichamelijk letsel zal oplopen. De bedoeling van diegene die heeft bedreigd is dus minder relevant.

Of een specifieke bepaling strafbaar is of niet, wordt van geval tot geval beoordeeld. Er zijn een aantal factoren die voor de strafbaarheid van belang zijn:

  • Was de uiting waar? Indien iemand iets over een ander zegt, zal dit sneller smaadschrift, lasterlijk of beledigend zijn indien de uiting berust of waarheden.
  • Is de uiting onderdeel van een publiek debat? Binnen het kader van een discussie of debat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting groter. Een beledigende opmerking tijdens een verhitte discussie zal dus minder snel strafbaar zijn dan de belediging van een willekeurige voorbijganger op staat.
  • Wat is de context van de uiting? Ook buiten het publieke debat is de context van een uiting van belang voor het oordeel over de strafbaarheid. Een bokser die voor een bokswedstrijd tegen zijn tegenstander zegt “ik sla je kapot”, zal minder snel vervolgd worden dan de persoon die dat tegen zijn buurman zegt.

 

Hoe hoog kan de straf zijn voor belediging of bedreiging via het internet?

Het is lastig om te bepalen wat voor straf iemand kan krijgen voor een strafbare bedreiging. De hoogte van de straf hangt namelijk grotendeels af van de omstandigheden van het geval. Er zijn wel richtlijnen gemaakt voor de straffen voor eenvoudige belediging. Deze richtlijn (voor belediging) staat op een geldboete van 150 euro.

Wilt u meer weten over de mogelijke straf van belediging of bedreiging via het internet? Neem dan contact op met een van onze cybercrime advocaten.